S'accepten com a mitjà de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de "la Caixa".

Pas 1/4
Reserva de Raonament clínic integral del pacient

En aquesta reserva se't farà un carrec de 265 € en concepte de matrícula de Raonament clínic integral del pacient. Quedaran pendent/s 2 pagament/s de 300 €.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.