S'accepten com a mitjà de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de "la Caixa".

Pas 1/4
Reserva de Desastres i emergències per a professionals de la salut

En aquesta reserva se't farà un carrec de 290 € en concepte de matrícula de Desastres i emergències per a professionals de la salut. Quedaran pendent/s 2 pagament/s de 200 €.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.