S'accepten com a mitjà de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de "la Caixa".

Pas 1/4
Reserva de Concepte CORE: bases fisiològiques de l'estabilització central i progressió d'entrenament

En aquesta reserva se't farà un carrec de 225 € en concepte de matrícula de Concepte CORE: bases fisiològiques de l'estabilització central i progressió d'entrenament. Quedaran pendent/s 2 pagament/s de 200 €.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.