S'accepten com a mitjà de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de "la Caixa".

Pas 1/4
Reserva de Actualització en l'avaluació i tractament fisioterapèutic de patologies en l'extremitat superior

En aquesta reserva se't farà un carrec de 335 € en concepte de matrícula de Actualització en l'avaluació i tractament fisioterapèutic de patologies en l'extremitat superior. Quedaran pendent/s 4 pagament/s de 280 €.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.