S'accepten com a mitjā de pagament totes les targetes Master, VISA, a més de qualsevol targeta de "la Caixa".

Pas 1/4
Reserva de Abordatge en fisioterāpia del pacient amb dolor

En aquesta reserva se't farā un carrec de 325 € en concepte de matrícula de Abordatge en fisioterāpia del pacient amb dolor. Quedaran pendent/s 3 pagament/s de 300 €.

Introdueixi el seu NIF amb lletra si us plau.