La inscripció a aquest curs es realitzarą entre el 12/03/2018 i el 25/03/2019