La inscripció a aquest curs es realitzarą entre el 12/03/2018 i el 28/02/2019